Notícies recents

• Propuesta de reforma de las pensiones presentada a los autónomos.

La Seguridad Social considerará como periodo cotizado, por la base mínima, los seis meses posteriores después de que el pequeño empresario o trabajador deje la protección por desempleo, lo que se conoce como el cese de actividad. Obviamente, siempre que no pueda volver a la actividad o no encuentre trabajo por cuenta ajena. Es la primera vez que la Seguridad Social concede esta cobertura a los autónomos, y lo hace tras pasar por el cese de actividad, para tener un criterio objetivo. Las organizaciones de autónomos consideran que la propuesta del Ejecutivo "es muy insuficiente". Recalcan la discriminación que sufren respecto a los asalariados. Hoy se reunirán para continuar con la negociación sobre la reforma de las pensiones.

Data publicació: 12/1/2022

Industria prepara un nuevo plan para incrementar el nivel de ayudas directas para las industrias consumidoras de gas natural.

El Gobierno última un paquete de medidas que se enmarcaría dentro del Marco Temporal de apoyo a la industria y que podría llegar a alcanzar los 3.000 millones de euros para afrontar los elevados precios de esta materia prima. Esta medida permitiría seguir la senda de los planes adoptados por Francia, Alemania o Italia y evitar que las empresas españolas estuvieran en inferioridad de condiciones para seguir compitiendo en los mercados internacionales.

Data publicació: 11/29/2022

L'Administració ha de facilitar la gestió de la liquiditat de les herències.

Els experts en fiscalitat demanen facilitats per evitar les renúncies les estadístiques de les quals cada cop creixen més. Expliquen que el problema afecta sobretot les herències amb immobles, on a més "hi ha unes valoracions tributàries elevades i moltes vegades aquests es venen molt per sota". Consideren que quan no es tracta d'herències líquides, haurien de tenir uns terminis més amplis i, a més, no s'haurien d'exigir els avals bancaris i els interessos de demora que s'apliquen, perquè encareixen els procediments i són la causa de moltes de les renúncies, ja que cal posar diners per avançat i, moltes vegades demanar crèdits bancaris.

Data publicació: 11/24/2022

L'AEAT estudia incloure el dret a l'error i la rectificació a la normativa tributària de l'IRPF

Està estudiant la viabilitat jurídica i tècnica perquè s'ampliïn els avisos que emet l'Agència Tributària en el moment de presentar la declaració i permetre als contribuents que siguin ells mateixos els qui, de manera "fàcil i ràpida", corregeixin aquest "petit error" . L'objectiu és agilitzar aquesta correcció d'errors per als casos en què la declaració surti a tornar, però en una quantitat inferior a la reflectida inicialment en presentar-la. D'altra banda, també s'està reflexionant sobre la possibilitat d'avançar en la valoració de la conducta del contribuent quan incorre en errors petits o en petits incompliments involuntaris. També milloraran l'atenció a la gent gran, redactant un protocol juntament amb la Plataforma de Majors i Pensionistes en relació amb l'atenció presencial.

Data publicació: 11/22/2022

El TS es pronuncia sobre els acomiadaments després de reclamar el pagament d´excés de jornada.

És nul l'acomiadament d'un treballador amb un contracte de durada determinada que va ser acomiadat l'endemà que manifestés la disconformitat amb la falta de pagament de l'excés de jornada al·legant un acomiadament disciplinari. Els magistrats consideren que aquest acomiadament, immediatament després de la reclamació, va impossibilitar que l'actor efectués cap reclamació judicial. La novetat d'aquesta sentència està en el gir donat per la Sala Social en aquesta ocasió, en admetre com a prova la proximitat temporal entre la queixa interna del treballador i el seu acomiadament.

Data publicació: 11/17/2022

El TS revisarà les comprovacions de valor de transmissió de participacions socials practicades per Hisenda

L'AEAT sovint aplica comprovacions de valor amb un resultat superior al declarat que porten a incrementar la factura fiscal aplicada al contribuent sense que aquest pugui aportar una taxació alternativa. Davant la controvèrsia suscitada per aquestes pràctiques, el Suprem ha decidit que té interès casacional revisar la naturalesa d'aquestes comprovacions de valor i, si és possible, "oferir la possibilitat de sol·licitar taxació pericial contradictòria" per part del contribuent. En espera que els magistrats vagin fixant criteri, els experts recomanen recórrer totes les liquidacions que es notifiquin.

Data publicació: 11/15/2022

La DGT estableix la subjecció a l'impost sobre societats de les ajudes del Covid per al pagament a proveïdors.

A la consulta vinculant emesa, "aquests ingressos estaran subjectes i no exempts, i hauran d'integrar-se a la base imposable de l'IS corresponent a l'exercici econòmic en què aquests s'hagin meritat de conformitat amb la normativa comptable aplicable". A parer seu, a la llei de l'impost "no figura cap norma destinada a corregir el resultat comptable de l'operació plantejada".

Data publicació: 11/10/2022

El CGPJ actualitza l'aplicació per calcular les indemnitzacions laborals per extinció del contracte

Incorpora des d'ahir les modificacions legislatives que van entrar en vigor el 6 de setembre passat en relació amb les condicions de treball de les persones empleades al servei de la llar. Per tal d'adaptar l'eina informàtica, s'han introduït adaptacions de la guia pràctica i del formulari i que permeten distingir la indemnització corresponent segons l'extinció del contracte s'hagi produït abans o després del 9 de setembre del 2022.

Data publicació: 11/8/2022
Top

 

 

Aquest portal web únicament utilitza cookies pròpies amb finalitat tècnica, no recull, ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement.

Premi per obtenir més informació.