Notícies recents

El TS ha desestimado todos los recursos presentados por los daños y perjuicios durante el covid-19.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TS ha resuelto hasta la fecha, 679 recursos de empresas que reclamaban la responsabilidad patrimonial del Estado por el perjuicio causado por el cierre de sus negocios durante la pandemia. Todos los recursos han sido desestimatorios, con argumentos comunes que la Sala fijó en la primera sentencia en la que se rechazó el recurso del Hotel Alhambra Palace. Ha calificado la actuación del Gobierno de razonable, proporcional y adecuada a la situación existente, y eficaz para frenar la expansión de la pandemia.

Data publicació: 4/23/2024

A partir del 2026 les pimes cotitzades hauran de complir amb la normativa europea sobre sostenibilitat.

El 2025 aquest compliment serà només per a les grans empreses d'Europa i finalment, el 2028, serà obligatori per a totes les empreses, fins i tot les de països tercers. Aquesta nova normativa europea sancionarà la informació errònia sobre la sostenibilitat de les empreses, i obligarà aquestes a exposar davant dels seus consumidors la realitat de com es desenvolupen les seves activitats. Les empreses hauran de sumar al seu informe habitual de gestió un nou informe de sostenibilitat, que haurà de donar dades precises sobre l'impacte de l'empresa en les qüestions de sostenibilitat, així com les repercussions que aquestes qüestions de sostenibilitat tenen a l'evolució, els resultats i la situació futura de la companyia.

Data publicació: 4/19/2024

La manca d'inscripció a l'atur pel retard a la renovació impedeix la jubilació anticipada.

El TS assenyala que la llei exigeix com a requisit per accedir a la jubilació anticipada mantenir la inscripció com a demandant d'ocupació en els sis mesos anteriors i només és possible flexibilitzar-ho en circumstàncies excepcionals. Com a excepció, requereix que una norma amb rang de llei hagi previst aquesta possibilitat per a un supòsit concret que al legislador li mereix digne d'aquesta protecció anticipada.

Data publicació: 4/16/2024

Seguretat Social proposa un enduriment de les condicions de la jubilació parcial amb contracte de relleu.

Ha traslladat un esborrany als agents socials amb una proposta que eleva el que han d'abonar en cotitzacions les empreses que contractin un rellevista per suplir la baixa parcial del nou jubilat. Proposen elevar la base de cotització del rellevista fins al 75% de la base prèvia del nou jubilat, des del 65% de la base prèvia del nou jubilat amb la legislació actual.

Data publicació: 4/11/2024

Els fixos discontinus amb activitat periòdica o intermitent veuran millorat l'accés a la jubilació.

El Govern recuperarà el coeficient de parcialitat de l'1,5 per a aquests treballadors, de manera que cada dia cotitzat computarà com a un i mig, tal com s'aplica als treballadors temporals, segons informen els sindicats UGT i CCOO. Els sindicats van traslladar aquesta proposta al Ministeri de Seguretat Social argumentant que alguns col·lectius no tenen tot l'any activitat, sinó que treballen de manera intermitent o per temporades.

Data publicació: 4/9/2024

Londres aplicarà a partir del 30 d'abril que ve una nova taxa a la importació d'aliments des de la UE.

Fins a 169 euros per cada comanda d'un importador. Entre els països més afectats hi figuraran Espanya, Itàlia, els Països Baixos i França, els mercats on el Regne Unit s'aprovisiona de més aliments. La mesura, derivada directament del Brexit, pretén cobrir els costos públics d'inspecció en duanes, ja que la divergència regulatòria al Regne Unit està allunyant els requisits exigits a banda i banda del Canal de la Manxa.

Data publicació: 4/5/2024

La recaptació d'impostos arrenca el 2024 a ple rendiment

Després de marcar un nou màxim històric el passat exercici, el ritme d'ingressos tributaris s'ha incrementat per sobre del 6% entre el gener i el febrer, segons les primeres dades oficials fetes públiques per l'AEAT, gràcies en part a la reversió gradual de les rebaixes sobre la factura fiscal de l'energia que Hisenda va impulsar per pal·liar la inflació. Així, després de collir una recaptació tributària inèdita de 271.935 milions d'euros el conjunt del 2023 (un 6,4% més que l'any anterior), l'AEAT va registrar uns ingressos de 18.737 milions el primer mes del 2024 (un 6,6 % més que al gener de l'any previ) i va obtenir 26.980 milions més en el segon (un 5,9% més).

Data publicació: 4/2/2024

Les noves mesures de conciliació estan disparant les sol·licituds a les empreses i les demandes als tribunals.

“Les adaptacions de jornada i altres mesures de conciliació estan generant milers de sol·licituds dels treballadors que col·lapsen els departaments de recursos humans de les empreses”, expliquen els experts. Els despatxos laboralistes també estan detectant que tant als departaments de Recursos Humans com als tribunals estan augmentant els ajustos laborals que estan planejant o duent a terme les empreses.

Data publicació: 3/28/2024
Top

 

 

Aquest portal web únicament utilitza cookies pròpies amb finalitat tècnica, no recull, ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement.

Premi per obtenir més informació.