ASSESSORS I CONSULTORS
A L'ESCALA

Notícies recents

El TS ha cerrado la vía de la responsabilidad patrimonial del Estado para recuperar el IRPF autoliquidado por aplicación de la normativa reguladora del Modelo 720. De esta forma, si posteriormente no se solicitó en los cuatro años siguientes la rectificación de las autoliquidaciones , no se podrá recuperar lo pagado. Añade que "precisamente por no ser la autoliquidación un acto administrativo, el mecanismo de rectificación de autoliquidaciones tiene por objeto producir el acto administrativo, expreso o presunto, posibilitando su control mediante el sistema de recursos dispuesto al efecto".

Data publicació: 5/16/2024

El Gobierno revisará la orden ministerial que permitirá recuperar la cotización de aquellos alumnos que en el pasado realizaron prácticas formativas, académicas externas o estudios oficiales de doctorado en programas de formación de naturaleza investigadora. Así lo han avanzado los sindicatos tras la reunión de la mesa de pensiones formalizada ayer. El principal motivo son los costes derivados de la normativa aplicada, que además 'se olvida' de los investigadores o profesionales en prácticas remuneradas anteriores a 2006.

Data publicació: 5/14/2024

El text tancat entre la cartera de la vicepresidenta segona i CCOO i UGT, recull que la suspensió del dret a la prestació suposarà la interrupció de l'abonament, encara que no es veurà retallat el període de percepció que prèviament se li va reconèixer al treballador, llevat del supòsit previst a l'apartat 1 del nou text, "en el qual el període de percepció de la prestació es reduirà per un temps igual al de la sanció imposada". Aquests canvis s'inclouen per dotar de més confiança aquesta figura contractual per als ulls dels empresaris espanyols.

Data publicació: 5/9/2024

L'economia espanyola lidera el repunt de l'activitat a la zona euro de la mà del sector serveis, i especialment del turisme, malgrat les "turbulències polítiques". D'acord amb l'indicador PMI, l'activitat total a l'eurozona (serveis i indústria) es va enfilar fins a 51,7 punts a l'abril, 1,4 punts més que al març i el registre més alt en onze mesos. Però la recuperació no està sent ni homogènia ni simètrica. Amb Alemanya i França, les dues economies més importants de l'euro, encara ranquejants, són Espanya, i en menor mesura Itàlia (la quarta i tercera economies, respectivament), les que estan estirant el carro de la recuperació.

Data publicació: 5/7/2024
Tens dubtes? Posa't en contacte amb nosaltres!
la política de privacitat
Informació bàsica sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679)
Responsable del tractament:
VICENS ASSESSORIA, SLU
Finalitat: Oferir, prestar i facturar els nostres serveis d'assessoria fiscal, jurídica, laboral, comptable i assegurances.
Legitimació: Consentiment de l'interessat.
Destinataris: Les dades no es cediran a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir dades, així com la resta que s'expliquen en la política de privacitat.
Més informació a la nostra política de privacitat
Top

 

 

Aquest portal web únicament utilitza cookies pròpies amb finalitat tècnica, no recull, ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement.

Premi per obtenir més informació.