ASSESSORS I CONSULTORS
A L'ESCALA

Notícies recents

El TS determina que les condicions laborals del personal que presta servei mitjançant teletreball "no poden ser de pitjor condició que les del treball presencial". Per tant, assenyala que si quan els talls de llum o internet es produeixen al
espai físic de l'empresa no comporta que els seus treballadors presencials hagin de recuperar el temps de treball o no se'ls redueix el salari, "tampoc això pot afectar els qui presten serveis mitjançant el teletreball". Així mateix, la decisió també assenyala que l'empresa no pot comptabilitzar com a pausa o descans el temps que destinen els teletreballadors per anar a la neteja.

Data publicació: 10/3/2023

Els magistrats afirmen que “el fix discontinu és un contracte laboral atípic perquè no garanteix treballar durant la jornada anual completa”. Es tracta d'una consideració que, d'acord amb la perspectiva del dret europeu, impedeix que una empresa pugui canviar el contracte d'un empleat d'indefinit a fix discontinu sense la seva aprovació. Els fonaments que sostenen el pronunciament dels magistrats són que quan l'empresa acomiada el treballador per la seva resistència a la proposta de modificació de la situació laboral “es vulnera el dret fonamental a la tutela judicial efectiva de l'article 24 de la Constitució”, ja que aquest acomiadament “redueix tota possibilitat de reclamació contra l'eventual unilateral decisió empresarial [...], i eludeix la protecció davant de represàlies de què sí gaudiria aquesta reclamació”.

Data publicació: 9/28/2023

El TSJ de Madrid estén la doctrina marcada pel TS el febrer del 2018 sobre el control del correu electrònic laboral per part dels empresaris a les converses de whatsapp als telèfons mòbils d'empresa. El TSJM resol que la vigilància per part de l'empresari de les converses de whatsapp mantingudes pel treballador al telèfon corporatiu no vulnera el dret a la intimitat ni el secret a les comunicacions. El TSJM assenyala que la companyia, quan va contractar l'empleada, la va dotar d'un ordinador i un telèfon mòbil i, malgrat que l'empresa no va imposar criteris d'ús dels dispositius informàtics que va lliurar a la treballadora, sí que va incloure que eren per a ús "determinat pel contracte de treball", per la qual cosa la Sala entén que hi ha una "previsió exclusiva d'ús professional".

Data publicació: 9/26/2023

En marxa el nou Registre Central de Titularitats Reals, la creació i el reglament del qual es va aprovar el passat mes de juny per Reial Decret. L'objectiu del registre és centralitzar en un únic lloc tota la informació sobre titularitat real de totes les persones jurídiques, entitats o estructures sense personalitat jurídica (com els fideïcomisos tipus trust) amb seu o la seva principal activitat a Espanya o que estiguin gestionades des del nostre país i així evitar el blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme. El RCTIR unirà les dades que fins ara tenien els Registradors de la Propietat i Mercantils, el Consell General del Notariat o el Registre de Fundacions de competència estatal, entre altres fonts. A partir d'ara s'obre un període de nou mesos en què aquestes fonts hauran d'anar bolcant les dades. Mentre que Justícia no aprovi la taxa per ordre ministerial per al seu ús, l'accés serà gratuït.

Data publicació: 9/21/2023
Tens dubtes? Posa't en contacte amb nosaltres!
la política de privacitat
Informació bàsica sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679)
Responsable del tractament:
VICENS ASSESSORIA, SLU
Finalitat: Oferir, prestar i facturar els nostres serveis d'assessoria fiscal, jurídica, laboral, comptable i assegurances.
Legitimació: Consentiment de l'interessat.
Destinataris: Les dades no es cediran a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir dades, així com la resta que s'expliquen en la política de privacitat.
Més informació a la nostra política de privacitat
Top

 

 

Aquest portal web únicament utilitza cookies pròpies amb finalitat tècnica, no recull, ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement.

Premi per obtenir més informació.