ASSESSORS I CONSULTORS
A L'ESCALA

Notícies recents

A conseqüència de la vaga indefinida de la LAJ, aquesta plataforma, pionera a Espanya ia nivell mundial, permetrà als advocats bloquejar els acords fins que s'efectuïn els pagaments, agilitzant les transaccions, tornant els diners al mercat i garantint a l'extrem els nivells de seguretat. El sistema facilitarà la transacció de les xifres associades a les consignacions judicials amb el “màxim nivell de seguretat jurídica”. Així mateix, la plataforma també és aplicable per a la resta dels sectors aliens a l'advocacia; el sistema ja opera en servei immobiliaris, compravenda i en diferents béns i serveis.

Data publicació: 3/21/2023

Segons el TS, els empleats podran extingir el contracte de manera unilateral percebent una quantia econòmica similar a la que es rep quan es produeix un acomiadament improcedent. Per tenir dret a percebre indemnització és requisit necessari presentar una prova de gravetat a l'incompliment empresarial a l'hora d'efectuar els salaris a termini, on justifica la vulneració “quan l'impagament dels salaris no és un mer retard esporàdic, sinó un comportament persistent , de manera que la gravetat de l'incompliment es manifesta mitjançant una conducta continuada del deure abonar els salaris deguts". El Suprem intenta defensar les empreses que tinguin situacions puntuals en què resulta impossible efectuar els pagaments en termini. No obstant això, no té justificació el retard continuat de les retribucions mes a mes o durant tot l'any.

Data publicació: 3/14/2023

Així ho ha declarat una recent sentència de l'AN, que ha desmuntat la tesi de l'empresa perquè segons assenyala no es pot “obviar el dret de les treballadores acomiadades disciplinàriament -a les quals es va optar per readmetre a l'empresa- a percebre els salaris de tramitació que per imperatiu legal han de percebre”. A més i seguint els arguments de l'Advocacia de l'Estat, tampoc no es poden traslladar a les administracions públiques “les conseqüències de la declaració d'improcedencia de l'acomiadament suportant l'abonament de les prestacions corresponents al període de suspensió dels contractes” per ERTE per substituir el pagament dels salaris de tramitació l'abonament dels quals correspon en exclusiva a l'empresa.

Data publicació: 3/9/2023

Economia llança avui a consulta pública el reglament de desenvolupament de la Llei Crea i Crece, que dóna un any a la gran empresa i dues a les pimes per implantar la facturació digitalitzada i interconnectada amb la plataforma del Fisc. El Govern defensa la iniciativa com una "mesura per digitalitzar les relacions empresarials, reduir costos de transacció i facilitar la transparència en el trànsit mercantil", alhora que la presenta com una palanca "clau per poder tallar de manera eficaç la morositat a les operacions comercials". La facturació electrònica ja està relativament estesa en sectors com el gran consum, l'automoció, les agències de viatges i Horeca (hotels, restaurants i càterings), però la universalització del seu ús suposarà passar dels 296 milions de factures electròniques del 2021 a prop de 1.000 milions el 2025.

Data publicació: 3/7/2023
Tens dubtes? Posa't en contacte amb nosaltres!
la política de privacitat
Informació bàsica sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679)
Responsable del tractament:
VICENS ASSESSORIA, SLU
Finalitat: Oferir, prestar i facturar els nostres serveis d'assessoria fiscal, jurídica, laboral, comptable i assegurances.
Legitimació: Consentiment de l'interessat.
Destinataris: Les dades no es cediran a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir dades, així com la resta que s'expliquen en la política de privacitat.
Més informació a la nostra política de privacitat
Top

 

 

Aquest portal web únicament utilitza cookies pròpies amb finalitat tècnica, no recull, ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement.

Premi per obtenir més informació.