ASSESSORS I CONSULTORS
A L'ESCALA

Notícies recents

Se plantea presentar una proposición de ley en el mes de julio, por el trámite de urgencia, que entrará en vigor antes de que acabe el presente ejercicio situando su devengo al 31 de diciembre de 2022, aunque será exigible a partir de 2023. Los técnicos del Ministerio de Hacienda quieren blindar el impuesto ante posibles demandas de las empresas eléctricas. El otro problema al que se enfrenta Hacienda es la posibilidad de que el impuesto pueda ser anulado por los jueces por incidir sobre la misma base imponible que el de Sociedades.

Data publicació: 6/28/2022

La durada dels contractes temporals signats al maig es va situar en els 43,3 dies de mitjana, davant dels 52,71 dies registrats el mateix mes de fa un any. Un 'retrocés' de 9,4 dies que s'explica per dos factors: el primer és l'auge de la contractació indefinida després de la reforma laboral. El segon, el desigual impacte dels canvis que aquesta norma va introduir per penalitzar l'ús dels contractes de durada més curta. Pugen els contractes d'entre una i dues setmanes de durada, malgrat el càstig a les cotitzacions. Els canvis per limitar la rotació dels contractes temporals han tingut un efecte desigual. Al maig es van signar un 21% menys de contractes que abans de la pandèmia.

Data publicació: 6/23/2022

Existeix cert acord per solucionar el topall que existeix actualment en les bases de cotització dels majors de 47 anys que es va introduir per impedir el que al seu dia es va interpretar com a compra de pensions. La segona de les qüestions sobre les quals existiria acord i que podrà recollir la propera proposta del Govern és la necessitat de generalitzar la tarifa plana, almenys el primer any i no només per a aquells que tinguin uns ingressos més baixos, tal com es va proposar des de l'Executiu al principi. Així mateix, els autònoms van coincidir que l'acord a què arribin haurà d'enviar per a un desenvolupament futur del nou sistema una vegada acabi el període inicial i transitori d'aplicació que serà, previsiblement, el 2023, 2024 i 2025.

Data publicació: 6/21/2022
El TS fixa doctrina perquè considera discriminatori anul·lar una crida per cobrir una vacant temporal a una dona que va ser donada de baixa per embaràs el dia que s'havia d'incorporar. Conclou que resulta contrari al principi d'igualtat consagrat a l'art. 14 de la CE la no formalització del contracte de treball a una dona que no s'incorpora al lloc de treball, ofert i acceptat, per trobar-se en situació de baixa per incapacitat temporal derivada d'embaràs, sense que se'n pugui diferir la contractació al moment en què causi alta si persisteix la necessitat que ho va motivar quan per raons temporals no podria arribar a concórrer aquesta situació”.
Data publicació: 6/17/2022
Tens dubtes? Posa't en contacte amb nosaltres!
la política de privacitat
Informació bàsica sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679)
Responsable del tractament:
VICENS ASSESSORIA, SLU
Finalitat: Oferir, prestar i facturar els nostres serveis d'assessoria fiscal, jurídica, laboral, comptable i assegurances.
Legitimació: Consentiment de l'interessat.
Destinataris: Les dades no es cediran a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir dades, així com la resta que s'expliquen en la política de privacitat.
Més informació a la nostra política de privacitat
Top

 

 

Aquest portal web únicament utilitza cookies pròpies amb finalitat tècnica, no recull, ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement.

Premi per obtenir més informació.